Letošní rok nebyl snadný. Do roku 2022 vstupme s pokorou a láskou.

Uplynulý rok před nás postavil celou řadu výzev a podrobil nás opravdu těžkým zkouškám. Navzdory mnoha nesnázím ale také odhalil, jak dokážeme být silní a solidární.

Konec roku je také obvykle časem setkávání, oslav a odpočinku. Je to ale také dobrý čas na ohlédnutí se za rokem uplynulým. Zastavit se, zamyslet se nad tím, co se povedlo a co ne. Reflexe nám dá možnost uvědomit si, které věci v životě se nám líbí a chceme s nimi pokračovat, a co už nám naopak neslouží a chtěli bychom to raději zanechat v končícím roce.

Dopřát si během Vánoc chvíli ticha a klidu nám pomůže uvědomit si významné okamžiky roku, všechny lekce, které nás to naučilo, a s čím vlastně vcházíme do roku následujícího.

Během následujících 365 dnů máme přece možnost udělat spoustu malých věcí. Nemusí být nové, můžou být jen jiné. Nový rok není vždy o novotách, stačí pustit staré, přijmout nové, umět se odměnit.

Nový rok nám dává naději a další možnosti. Pojďme je proto přijmout s pokorou a vděčností.

Věříme, že díky vzájemné podpoře tyto nelehké časy překleneme.

Děkujeme, že v tom jedete s námi.

My všichni z naší kanceláře Kutnohorských realit Vám přejeme pokojné a radostné Vánoční svátky prožité v kruhu svých blízkých

a do roku 2022 hlavně pevné zdraví, lásku a porozumění

Mějme se rádi a buďme laskaví… k ostatním i sami k sobě

Silvie, Martina, Zdeněk, Sylvie, Alena, Tomáška a Edita