Uplynulý rok před nás postavil celou řadu výzev a podrobil nás opravdu těžkým zkouškám. Navzdory mnoha nesnázím ale také odhalil, jak dokážeme být silní a solidární. Konec roku je také obvykle časem setkávání, oslav a odpočinku. Je to ale také dobrý čas na ohlédnutí se za rokem uplynulým. Zastavit se, zamyslet se nad tím, co […]

Letošní rok nebyl snadný. Do roku 2022 vstupme s pokorou a láskou.Číst více